"Bir fende veyahut kısasta, bir adam esaslarını ve ruh ve ukdelerini ahz ederek müddeasını ona bina ederse, o fende hazakat ve maharetini gösterir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan bir ilim dalının esaslarına, ruhuna ve kanunlarına hâkim ve vakıf ise o kimse o ilim dalında uzman ve mahir demektir. Uzman ve mahir olmayan bir insanın o ilim dalının can alıcı noktalarını, özünü ve ruhunu ifade edecek ihatalı cümleler kurması pek mümkün değildir.

Mesela, sıradan bir adamın kalkıp kimya ilmininin özünü ve ruhunu ifade eden hikmetli ve ihatalı cümleler kurması, kimya ilminin derinliklerini ifade eden özetler çıkarması mümkün değildir. Şayet çıkarıyor ise o adam kimya ilminde mahir ve uzman demektir.

Benzer bir şekilde Kur’an’ın gerek manevi ilim dallarında gerek maddi ilim dallarında ihatalı, özlü ve can alıcı noktaları ifade eden ihatalı cümleler kullanması, Kur’an’ın sıradan bir kitap olmadığının bütün ilim dallarına vakıf olan sonsuz ilimden süzülüp gelen bir kitap olduğunun ispatı niteliğinde oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...