Cenâb-ı Hak o nüvede pek çok âlemlerin örneklerini derc etmiştir, cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, nasıl bir incir çekirdeğinin içine, incir ağacının bütün aza ve yapraklarını planlayıp ve programlayıp koymuş ise; aynı şekilde bütün kainatın ve alemlerin sırlarını ve ölçücüklerini planlı ve programlı bir şekilde, çekirdek hükmünde olan insanın mahiyetine koymuştur. Bu sebeple kainatı küçültsek insan olur, insanı büyültsek kainat olur.

Mesela, misal aleminin küçük bir numunesi ve örneği olarak hayal duygusunu, Allah, insana vermiştir. Levh-i Mahfuz ve kader levhalarının örneği ve küçük bir benzeri olarak, Allah, hafıza cihazını insanın beynine takmış. Ruhlar ve kanunlar aleminin merkezi olan emir aleminin bir numunesi olarak insanda ruh vardır. Görüntü aleminin seyredilmesini temin etmek için insana göz verilmiş vs...

Bu noktadan bakılırsa insan âdeta bütün âlemlerin temsilcilerini ve numunelerini üzerinde barındıran bir merkez nokta gibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...