"Cenâb-ı Hak o nüvede pek çok âlemlerin örneklerini derc etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, bir incir çekirdeğinin içine, incir ağacının bütün planını ve programı nasıl yerleştirmiş ise, bütün âlemlerin numunesini de, “kâinatın en son ve en cem’iyetli meyvesi” olan insanın mahiyetine koymuştur.

“Âdeta insan, câmiiyetiyle kâinatın küçük bir fihristesi ve bir misal-i musağğarası hükmünde olup, umum esmânın nakışlarını gösteriyor." (Otuzuncu Lem’a)

İnsanın bu kâinatın bir misal-i musağğarı, yani küçük bir misâli olduğu Nur’larda sıkça nazara verilir.

İnsan, melekler gibi nuranî bir varlık değildir ama  kalbi iman ile aklı ilim ile nurlandığında iç âlemindeki bu nuraniyet melekleri geri bırakabilir.

Öte yandan, bu küçük insan âleme bir enmuzec ve numunedir. Üstadın ifadesiyle, “Alemde ne varsa numunesi insanda vardır.” 

Ruhu ahem-i ervahtan, hafızası levh-i mahfuzdan, hayali âlem-i misalden, kemikleri taşlardan, etleri topraktan, vücudunda akan çeşitli sular ırmaklardan haber verir, onların küçük bir numunesidir.  

İnsan mahlûkatın en mümtazı, en üstünü ve en istidatlısıdır. İnsan kâinatın halifesi, bütün isim ve sıfatların en geniş ve en mükemmel aynası, bütün âlemlerin fihristesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...