Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tenezzülat-ı ilâhîye, Cenab-ı Hakk'ın kelâmiyle, kullarının anlayış seviyelerine göre konuşması ve derin hakîkatleri onların anlayabilecekleri ifadelerle beyan etmesidir.

Bazıları, anlatanın sözlerinin anlaşılmamasını “konuşmada derinlik” olarak görür. Her ne kadar bazı sözlerin anlaşılmaması derinlik sebebiyle olsa bile, anlaşılmayan her sözü “derin bir mânâ” zannetmek yanlış olur. Kelâmdan maksat, anlaşılmaması değil, anlaşılmasıdır. “Seviyeye inmek seviye ister.”

İşte Cenab-ı Hak o azametiyle birlikte, insanların seviyesine münasip bir şekilde kelâmında onlara hitap eder. Derin mânâları teşbihler, temsillerle ve kıssalarla anlaşılır hale getirir, cihan-şümul saadet düsturlarını hem avam hem de havassa bildirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...