"Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de şuunat-ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfatı nasıl mahlukat sıfatına benzemiyor; muhabbeti dahi benzemez." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de şuunat-ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfatı nasıl mahlukat sıfatına benzemiyor; muhabbeti dahi benzemez." (Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyl, Üçüncü Nükte)

Misil: Kelime olarak benzer, eş, nazır, tıpkısı gibi manalara gelir. Allah’ın misli olması demek ise; aynı Allah gibi ikinci bir Allah’ın olması demektir ki, bu mümkün değildir.

Misal: Bir şeyin benzer hâli ve örneği demektir. Burada tıpkısı anlamında bir benzemeklik değil, büyük ölçüde benzemeklik manası hakimdir ki, Allah bundan da münezzeh ve mukaddestir. Yani Allah büyük bir ölçekte de hiçbir kimseye benzemez.

Allah hiçbir yönü ile mahlukata benzemez. Ne zatında ne şuunatında ne sıfatlarında ne de isimlerinde, onun misli, dengi, eşi ve benzeri söz konusu değildir.

Dolayısı ile Allah’ın gerek zatını, isim ve sıfatlarını gerekse kullarını sevmesi, bizim muhabbetimize asla ve kata benzemez. Bizim sevgi ve muhabbetimizden münezzeh ve mukaddestir. Çünkü mahluk olanlar, Halık derecesine çıkamadıkları için sıfatları da benzeyemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Cenâb-ı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Fakat mesel ve temsille bir derece şuunatına bakılabilir." İzah eder misiniz?

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...