"Cennet ve Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir." Bu cümleyi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümlenin, ilgili risalenin devamının izahı olduğu gibi, Yirmi Dokuzuncu Söz'de de izahı vardır. Bu sözde geçen yeri, orijinal metni ile buraya alalım ve sonra da açıklamasını yapmaya çalışalım.

"Remizli bir nükte: Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki, içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış kök atmış: Hayır-şer, güzel-çirkin, nef’-zarar, kemâl-noksan, ziya-zulmet, hidayet-dalalet, nur-nar, iman-küfür, taat-isyan, havf-muhabbet gibi âsarlarıyla, meyveleriyle, şu kâinatta ezdad birbiriyle çarpışıyor, daima tagayyür ve tebeddülâta mazhar oluyor. Başka bir âlemin mahsulâtının destgâhı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette, o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek, temerküz edip birbirinden ayrılacak, o vakit cennet-cehennem suretinde tezahür edecektir."

"Madem âlem-i bekà, şu âlem-i fenâdan yapılacaktır. Elbette, anâsır-ı esasiyesi bekàya ve ebede gidecektir. Evet, cennet-cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın iki neticesidir ve şu seyl-i şuûnâtın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur ve lütuf ve kahrın iki tecellîgâhıdır ki, dest-i kudret bir hareket-i şedîde ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır."(1)

Yukarıdaki pasajın ana konusu; dünya hayatının birbirine zıt iki unsurdan örüldüğüdür. Hayır ile şer gibi, güzel ile çirkin gibi... İşte bu iki unsur; bir ağacın, yani dünya ağacının iki dalı gibidir. Bu iki dal uzanıp gidecektir. Birinin ucunda cennet, diğerinin ucunda ise cehennem ortaya çıkacaktır. Yani hayır ve güzel cennete; şer ve çirkin ise cehenneme gidecektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...