Dünyadan akan nihayetsiz seylin; âlem-i gayba ve bir kısmını da ahiret âlemine dökülmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat daima tağayyür ve tebeddülata mazhar oluyor ve ahiret âlemine mahsulat yetiştiriyor. Yirmi Dokuzuncu Söz'de bu konu ile alakalı şu ifadeler bulunmaktadır:

“Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel çirkin, nef' zarar, kemal noksan, ziya zulmet, hidayet dalalet, nur nâr, iman küfür, taat isyan, havf muhabbet gibi âsârlarıyla, meyveleriyle şu kâinatta ezdad birbiriyle çarpışıyor. Daima tagayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Başka bir âlemin mahsulatının tezgâhı hükmünde çarkları dönüyor. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri, ebede gidecek; temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit, cennet-cehennem suretinde tezahür edecektir."

"Madem âlem-i beka, şu âlem-i fenadan yapılacaktır. Elbette anâsır-ı esasiyesi, bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet-cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın iki neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havuzudur ve lütuf ve kahrın iki tecelligâhıdır ki dest-i kudret, bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır." (Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat)

Yani, şu küçük dünya tarlasında her şeyi hikmetle yaratan Allah, zerrelerin tahavvülü ve hareketi ile ahiret âlemine mahsulat yetiştiriyor. Cennet ve cehennem havuzu buradan oraya akan mahsuller ile dolacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...