Cennet'te bir insanın binlerce yerde olmasına dair rivayetin olmadığını iddia edenlere ne gibi bir cevap verebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, bir insanın bir anda binlerce yerde bulunabilmesi mümkündür, yani imkân dâhilindedir. Mümkün olan bir şeyi külliyen inkâr etmek ve gayr-ı mümkün telakki etmek akıl ve mantığa zıttır.

İkincisi, bir insanın bir anda birçok yerde bulunması vakidir. Herhangi bir televizyonda program yapan bir kişi, aynı anda milyonlarca evde görünüyor, o konuşurken, milyonlarca insan onu dinliyor. Bu bir kişinin bir anda milyonlarca yerde olmasının en açık bir delilidir. Ahirete nisbeten gölge makamında olan şu dünyada böyle imkânlar varsa, acaba ahirette daha ileri seviyede olmaz mı?

Hem kaldı ki, nice zatlar bu mânada kerametlere mazhar olmuşlardır.

Üçüncüsü, dinen caizdir. Zira bunun benzeri birçok misaller Kur’an da zikredilmiştir.

"Andolsun Dâvûd'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. 'Ey dağlar, onunla beraber tesbih edin ve ey kuşlar (siz de).' Ve ona demiri yumuşattık. 'Geniş zırhlar yap, dokumasını ölçülü yap ve (hepiniz) iyi işler yapın. Çünkü ben, yaptıklarınızı görmekteyim.' diye vahyettik." (Sebe Suresi, 34/10-11).

"Cinlerden bir ifrit, ‘Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var.’ dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, ‘Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getirebilirim.’ dedi. (Süleyman) onu (Melikenin tahtını) yanı başına yerleşivermiş görünce, ‘Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye, beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır.' Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbin müstağnidir (şükre ihtiyacı olmayan), çok kerem sahibidir.” (Neml Suresi, 27/39-40)

Dördüncüsü, Demirin el ile yumuşatılması, tahtın bir anda uzak bir mesafeden getirilmesi, Hazret-i Meryem’in kış mevsiminde yaz meyveleri yemesi, daha buna benzer birçok harika hadiseler Kur’an'da zikredilmişken ve bunlar mümkün ve vaki iken, bir insanın cennette ikram eseri olarak birçok işleri bir anda görmesini akıl ve dine aykırı görmek ne kadar doğru olabilir.

Beşincisi, cennet hakkında varit olan ayetlerin umumî ahvalinden bu mânayı çıkarmak pekâlâ kabildir ve Üstad Hazretleri de böyle yapmıştır.

"Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur." (Ankebut Suresi, 29/64).

"Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır." (Zuhruf Suresi, 43/71).

Cennet hayatı dünyanın mizanı ile tartılmaz. Dünyanın kayıtları orada cari değildir. Burada bir günde gidilecek bir yere orada bir anda gidilecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...