"Hattâ evliyadan, ziyade nuraniyet kesb eden ve abdal denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat, ayrı ayrı çok işleri görüyormuş." cümlesini izah edip, abdallar hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennette tam nuraniyet hakim olacağı için, bir insan bir anda binlerce işi görebilecek ve binlerce lezzeti aynı anda tadabilecektir.

Madde, varlık mertebeleri içinde en ağır ve kayıtlara maruz varlıktır. Bu yüzden, maddî kayıtlara mahkûm olan bir şeyle, bu kayıtlardan azade olan şey arasında çok farklar olabiliyor.

Meselâ, ruh latif, nuranî ve maddî kayıtlardan azade olduğu için, bir anda milyonlarca işi tedbir edip idare edebiliyor. Bedenin her bir hücresi ve azası ile aynı anda münasebet kurabiliyor.

Yine, latif olan bir ışık veya röntgen şuaı, zahmetsiz ve engelsiz, cisimden geçer ve alta nüfuz eder.

İşte evliyalardan olan abdallar da bu maddî kayıtlardan kurtuldukları, ruhları bedenlerine galip geldiği için, ruhanî bir mahiyet kazanıyor ve birçok harika şeylere mazhar olabiliyorlar. Aynı anda birçok yerlerde bulunup, birçok iş görebiliyor.

“Abdal” veya “ebdal”; bir şeyin karşılığı demek olan “bedîl” kelimesinin çoğuludur. Bu zatlar kendilerine bedel birçok yerde bulunabildikleri için bu namı almışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...