CESED-İ NECMİ (VE BEDEN-İ MİSALİ )

Cesed-i necmi, yükseklik ve ulviyetten bir teşbihtir. Yıldızlar ulvî ve nuranî meskenlerdir..

Aynen bunun gibi Peygamber Efendimizin (asm) mübarek bedeni de yaratılış itibariyle kusurdan ve noksaniyetten beri olup ulvî bir mahiyette sahiptir.
Resulullahın (asm) cesed-i necmi ve beden-i misaliye sahip olması, nuraniyetin sırrını taşıyor. Bu sır hayali bir vücud manasında değil, “maddi olmakla beraber nuraniyetin özelliklerini taşıyan” şeklinde anlaşılmalıdır.

Mesela cam, kâğıttan daha kalın ve daha ağır olduğu halde, şeffaf olup bir nevi nuraniyyet taşır. Bazı mermerler vardır ki taş olmakla beraber ışığın görülmesine ve geçmesine mani değillerdir.

İşte cesed-i necmi ve beden-i misali ifadelerine bu iki misal ile bir derece bakılabilir.

Allah Resulünün (asm) bedeni bu kemalatı taşırsa, ruh-u Muhammedinin (asm) ne kadar ulvi ve âli olduğu ona kıyas edilebilir.Yükleniyor...