"Çünkü, Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir. Ve ekser kısa sûrelerinin başlarında gayet kuvvetli âyât-ı haşriyedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an ayetlerinin üçte biri haşirden, yani ahiret hayatından bahsediyor. Bu da yaklaşık olarak iki bin iki yüz küsur ayetin haşirden, yani öldükten sonraki hayattan bahsettiği anlamına geliyor. Yani Kur’an ahiret hayatına o kadar çok vurgu yapıp haşri (ikinci dirilişi) öylesine önemsiyor ki, ayetlerinin üçte birini bu hususa tahsis ediyor.

Bu ayetlerden bazılarını numune olarak takdim edelim:

"Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir." (Hicr, 15/25)

"Allah, kimi hidayete erdirirse, işte o, hidayet bulmuştur, kimi saptırırsa onlar için O'nun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü, biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir; ateşi sükun buldukça, çılgın alevini onlara arttırırız."(İsra, 17/97)

"Andolsun Rabbine, biz onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız."(Meryem, 19/68)

"Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O da (şöyle) demiş olur: Ben görmekte olan biriyken, beni niye kör olarak haşrettin Rabbim?" (Tâhâ, 20/124, 125)

"O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), sonra meleklere diyecek ki: Size tapanlar bunlar mıydı?" (Sebe, 34/40)

"İnsanlar haşrolunduğu (biraraya getirildiği) zaman, (Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tanımazlar."(Ahkaf, 46/6)

"O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)’dır." (Kaf, 50/44)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...