"Bahar kitâbından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitâbı yazacağım ve size okutturacağım." Allah için zor-kolay ifadesi kullanılabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem madem bahar faslında, zeminin dar sayfasında hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd ve vaad etmiş ki, 'Bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım.' diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a'mâlleri onda kaydedilecek."(1)

Burada nazara verilen zorluk ve kolaylık, insanlar açısındandır. Yani Allah, icraatının hâl dili ile diyor ki; "Sizce çok dar ve zor görünen bu âlemdeki icraatlar, daha geniş ve kolay âlemlerde daha mükemmel ve daha güzel bir şekilde size gösterilecek..."

"Acaba, muciznümâ bir kâtip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üç yüz bin kitabı tek bir sayfada, karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa; birisi sana dese, 'Şu kâtip, kendi te’lif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak.'; sen diyebilir misin ki, 'Yapamaz ve inanmam?' "(10.SÖZ)

Bu paragrafta çok zor bir işi yapan birisine, "o işten daha hafifini yapabilir mi?" demenin ne kadar mantık dışı ve akıldan uzak olduğu ifade ediliyor. Zoru yapan ondan daha kolayını haydi haydi yapar.

Mesnevî-i Şerif gibi bir şaheseri kaleme alan Mevlâna Hazretlerine, acaba “bir iki beyit yazabilir mi?” diye şüphe ile yaklaşmak ahmaklık alametidir.

Allah, kâinatta nice yaratmalar ile sonsuz kudretini ispatlamışken, ondan daha hafif olan "ikinci dirilişi" acaba yapabilir mi diye şüphe içine düşmek akıl dışıdır. Paragraftaki kitap ve harf misali bu mânâyı akla yaklaştırmak için verilmiştir.

"İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış hususunda şüphe içindedirler." (Kaf Suresi, 50/15)

Dünya cennete nisbetle küçük bir kibrit kutusu gibidir. Kibrit kutusu gibi bir yerde böyle mükemmel işleri çok kolay bir şekilde yapan bir Zat, elbette cennet gibi çok geniş bir sahrada daha güzel ve daha mükemmel bir şekilde tecelli ve tezahür edecektir. Burada nisbet Allah’a değil, insanların mahdut ve kayıtlı zihinlerinedir.

Yoksa Allah için bir yaprağı icad etmekle koca cenneti icad etmek arasında bir fark yoktur; fark ve mertebeler insanların tefekkür ve düşünce dünyasındadır.

(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...