"Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i ilahidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkârlarından müteessir olarak fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i ilahidir." (Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule)

İstidraç: Gaflet içinde iken, yani Kur’an ve sünnet çerçevesinin haricinde iken, eşya-yı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bu hâller Allah’ın razı olmadığı kişilerde görünür. Kişi bu harikulade işleri kendinden bilir ve nefsine verir. Nitekim Nemrut, Firavun, Şeddad, Deccal gibi azılı kâfirlerde de fevkalade hâller görülmüştür; ama bunlar gafil ve münkir oldukları için bu fevklade hâlleri nefislerine vermişler, küfür ve gafletlerini daha da ziyadeleştirmişlerdir.

Karun’un harika bir tarzda ikram edilen serveti için, "Bu servet, bilgim sayesinde bana verilmiştir..." (Kasas, 28/78) demesi ve oradaki ikramı inkâr etmesi bir istidraçtır.

Yani istidraç, Allah katında makbul olmayan insanların küfür ve gafletini ziyadeleştirmek için, Allah tarafından verilen birtakım nimet ve harika hâllerdir ki, buna Kur’an mekr-i ilahi yani Allah’ın kâfirlere bir tuzağı bir oyunu diyor. Nemrut’un ömründe hiç hastalanmaması, Karun’un harika bir şekilde servete sahip olması, Deccal’ın bir gözündeki ispirtizma ile insanları tesiri altına alması bunların hepsi birer ilahi mekir ve tuzaktır.

İmanı ve ameli eksik olanların, harika ikramlara mazhar olmalarından korkmaları iktiza eder, zira bu bir mekir olabilir.

Her insanın mekri farklı olabilir; âlimin mekri ilmi olabilir, zenginin mekri malı olabilir, idarecinin mekri harika saltanatı olabilir, babanın mekri evladı olabilir, gencin mekri şehvet ve kadın olabilir vesaire. Böyle mekirleri hayra ve keramete çevirmenin yolu, iman ve salih ameldir. Yani Allah kimseye durup dururken mekir yapmaz, insanların kendi irade ve tercihlerinden dolayı bu mekir ve tuzak kurulur. Öyle ise kendi kendimize tuzak kuranlardan olmamalıyız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...