"Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidraçtır, bir mekr-i İlahidir." Burada geçen "istidraç" ile "mekr-i İlahi" arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mekr-i İlahi", Allah’ın hile yapanların hilesini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekrlerine karşılık onları cezalandırması gibi manalara geliyor.

"İstidrac" ise, bu mekr-i ilahiden bir dal ve bir şube oluyor. Yani istidraç da bir mekr-i ilahidir.

Mekr-i İlahi, istidraca göre umumi bir mefhumdur. Yani her istidraç bir mekr-i ilahidir, ama her mekir bir istidraç değildir.

"Kulun, günahlarında devam ve ısrar etmesine rağmen, Allah’ın onu dünyadan ne arzu ederse verdiğini görürsen, bu ancak Allah’tan bir istidracdır (mekr-i ilahidir)." (bk. Fıkh-ı Ekber, Aliyyü’l-Karî Şerhi Tercümesi, s. 195)

Allah’ın, kendisine isyan eden kimselerin isteklerini yerine getirmesi, böylelerinin azaplarını daha fazla arttırmak içindir; yoksa onlarda bir hakikat olduğu için değildir. Nitekim şeytanın yeryüzünü zahmetsizce dolaşabilmesi, Firavun'un ve Nemrut’un dünyada iken birçok nimetlere mazhar olması, isyanlarını daha da arttırmaları ve ahirette daha çok azaba çarptırılmaları için verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...