Cüzi iradenin mahiyeti nedir; yaptığımız iyiliklerde hakkımızın bulunmaması, şerlerde ise tamamen mesul olmamızı nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir hayrın meydana gelip vücut bulması, bütün şart ve sebeplerin bir araya gelmesine bakar. İnsanın hayra olan niyet ve arzusu ise; bu şart ve sebeplerden sadece bir tanesidir.

Mesela; namaz kılmakta yüz tane fiil olduğunu varsayalım, bu yüz fiilden, doksan dokuzunu Allah yaratır. Geri kalan niyet işini ise kul yapar. O zaman insan, bu namaz kılma eylemini kendi üstüne alamaz.

Zira, namazın yaratma kısmının tamamı Allah'a aittir. Kul’a düşen, sadece istemek ve irade etmektir. İşte, namaz bir iş, bir fiil olmasından, vücudi ve hayırdır; kula verilmez. Kul ancak dua ve talep ile onun sevabını alabilir. İrade ve talep noktasından, bu yüz eylemden sadece birisi insana aittir, bu noktada küçük de olsa insanın hayırda bir hissesi vardır. Lakin olgun ve kamil bir Mümin, bu önemsiz hissesini diğer doksan dokuz hisse karşısında kullanmaz ve ona dayanıp ukalalık etmez.

Ama namaz kılmamak ise, bir fiil, bir iş olmadığından, bir vazifesizlik ve terk etme manasını taşıdığı için ademdir. Yani, yokluk hükmündedir; kula verilir. Burada bu namazsızlık şerrini farazi olarak yüz parça olarak düşünecek olursak, insana ait doksan dokuz, Allah’a ait birdir, o da sadece yaratmak noktasıdır. Demek şer bize aittir.

Bir binanın yüz günde, yüz usta tarafından yapılması hayrı ve vücudu temsil eder. O binanın, bir dinamit ile yerle bir edilmesi ademi ve şerri temsil eder.

Bir ağacın yetiştirilmesinde insanın bir iki vazifesi vardır. Geri kalanı tamamen Allah’a aittir. Ama, ağacın bir kibrit ile, bir anda yok edilmesi tamamen kula aittir. Ağacın yetişmesi hayır, yakılması şerri temsil eder. Şerde ve ademde bir şartın olmaması yeterli iken, hayırda ve vücutta bütün sebep ve şartlarının bir arada olması gerekiyor. Onun için "İnsanın hayırda eli kısa, şerde eli uzundur." denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...