"Sû-i istimâlâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir; icad-ı İlâhiye ait değildir." Misalle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Düz alanlar dururken dere yatağına ev yapıp büyük facialara davetiye çıkarmak ya da yağmuru dost iken düşmana çevirmek suistimaldir.

Ateş ile ısınmak, yemek pişirmek vesaire gibi müspet seçenekler varken, aynı ateş ile orman yakmak ve ev kundaklamak mübaşeret-i hususiyedir. (Ateşle ilgili çok hayırlı seçenekler varken zarar veren bir iki seçeneğe yönelmek).

Nefis Allah’ın isim ve sıfatlarını tanımada güzel bir araç iken, insan nefsin esiri olup nefsi kendine düşman etmesi de yine suistimal kapsamına giriyor.

Yağmur, ateş ve nefsin yaratılması tamamen hayra hizmet etmek içindir. Ama insan bu nimetleri kötüye kullanarak lehinden aleyhine dönüştürüyor. Bu durum da kötülük ve çirkinlerin çıkmasına sebep olan insanın iradesini kötüye kullanmasıdır. Buna "hususi teşebbüs" anlamında, "mübaşeret-i hususiye" diyoruz. Yoksa ilahi icadın meyvesi olan kainatta külli hayır vardır. Çünkü, İlahi isimlerin hepsi hüsnadır, güzeldir, bunlardan şer ve çirkinlik olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...