"Dar ve mânevî, fakat yüksek bir daireyi geniş ve maddî bir daire suretinde tasvir edilmişti." Geniş daire Siyaset ise; dar ve manevî daire neyi ifade etmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur mesleğinin en büyük davası imandır. İmanın mahalli kalb ve ruhtur. Kalb ve ruh ise siyasete göre çok hususi ve en dar dairedir. Üstelik maddî değil, manevîdir. İman hizmetinde bulunanların sayısı az iken, siyasî daireden müteessir olan ve onun peşinde gidenlerin sayısı çok ve geniştir. Lakin iman hizmetinde bulunan az insanlar, siyasî dairenin keyfiyetsiz kemiyetinden çok daha kıymetli ve yüksektirler.

İnsanın âleminde birbiri içine girmiş muhtelif âlemleri vardır. Bu âlemlerin büyüklük ve küçüklük noktasından iki hali vardır. Bu hallerden birisi kemiyet; diğeri ise keyfiyettir. Kemiyet keyfiyete nisbetle daha ehemmiyetsizdir. İnsanın âlemindeki bu dairelerden kimisi keyfiyetlidir, kimisi kemiyetlidir.

İnsanın âleminde kemiyet noktasından küçük olan, keyfiyet noktasında büyüktür. Keyfiyeti küçük olanın da kemiyeti büyüktür. İşte insanı aldatan nokta da burasıdır.

İnsanın kalb ve mide dairesi kemiyet noktasında en dar ve küçük dairedir. Ama keyfiyet noktasında en büyük ve en mühim bir dairedir. Bu dairenin vazifeleri çoktur ve hayatîdir. Bu dairenin bir vazifesi geri kalsa, maddî ve manevî hayat çöker.

Mesela mide doyurulmazsa, beden takatten düşür. Mide günde iki veya üç defa yemek ister. Bu isteğe muntazaman bakmak mecburiyetindeyiz. İnsan, sadece mide ve bedenden ibaret değildir.

İnsanın bir de manevî bir midesi vardır ki, o da; kalb, akıl, vicdan gibi latifelerden müteşekkildir. Midenin gıdalara ihtiyacı olduğu gibi, akıl ve kalbin de iman, ibadet ve zikir gibi manevî gıdalara ihtiyacı vardır. Mide günde üç öğün yemek ile doyar, kalp ve ruh ise günde beş vakit namaz ile doyar. İnsan bu mühim vazifeleri terk ederse hem maddî hem de manevî bedeni ölür. Bu yüzden, bu küçük daire, diğer büyük dairelerden daha büyük ve daha mühimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...