Block title
Block content

DARU’L-HARB

 
“…Ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta “dâr-ı harb” denilir. Dâr-ı harbde çok şeylere cevaz olabilir ki, “diyar-ı İslâm”da mesağ olamaz.” (Mektubat)

Şafii mezhebine göre, bir yer bir defa bile müslümanların eline geçmişse, orası ebediyyen daru’l-İslâmdır. Hanefi mezhebine göre ise, böyle bir ebedilik söz konusu değildir. Buna göre, İspanya, Şafii mezhebine göre daru’l-harb kabul edilmezken, Hanefi mezhebine göre daru’l-harbtir.

İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Japonya gibi ülkelerin daru’l-harb olduğunda ittifak vardır.

Daru’l-harbte yaşayan Müslümanlar, emniyette olmadıklarından kendilerine Cum’a farz değildir. Fakat yaşadıkları ülke buna izin veriyorsa Cum’alarını eda ederler. Günümüzde pek çok Avrupa ülkesinde Cum’a namazı kılınmaktadır.

Paylaş
Yükleniyor...