DARU’L-HARB

“…Ecnebi diyarına, lisan-ı şeriatta “dâr-ı harb” denilir. Dâr-ı harbde çok şeylere cevaz olabilir ki, “diyar-ı İslâm”da mesağ olamaz.” (Mektubat)

Şafii mezhebine göre, bir yer bir defa bile müslümanların eline geçmişse, orası ebediyyen daru’l-İslâmdır. Hanefi mezhebine göre ise, böyle bir ebedilik söz konusu değildir. Buna göre, İspanya, Şafii mezhebine göre daru’l-harb kabul edilmezken, Hanefi mezhebine göre daru’l-harbtir.

İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Japonya gibi ülkelerin daru’l-harb olduğunda ittifak vardır.

Daru’l-harbte yaşayan Müslümanlar, emniyette olmadıklarından kendilerine Cum’a farz değildir. Fakat yaşadıkları ülke buna izin veriyorsa Cum’alarını eda ederler. Günümüzde pek çok Avrupa ülkesinde Cum’a namazı kılınmaktadır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...