Kur’ân-ı Kerîm'in "meyvesi, bihakkılyakîn, rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân, makamı ve revacı, bilhads-i sâdık, makbul-ü melek ve ins ü cân bir kitab-ı semâvî" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir."(1)

Kur’ân’ın makam ve mevkii bütün insanların, cinlerin ve meleklerin kabulü olması ve ona olan rağbet ve teveccühün bütün kelam ve kitaplardan üstün ve fazla olmasıdır.

En avamdan tut ta en havas tabakaya kadar, Müslümanların Kur’ân’a olan hürmet ve saygısı ve en az yılda bir defa hatmedilmesi, hatta beş on yaşlarındaki çocukların onu hıfz edip hâfız olması, ona olan teveccüh ve rağbeti delilsiz ve ispatsız bir şekilde gösterir.

Hads-i sadık; sür’at-i intikal, aklın bir şeyi delile ihtiyaç duymadan idrak edip kabul etmesi, diye de tarif edilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...