"De'b-i edeb ebed-müddet Kur'an-ı..." ibaresi mi "De'b-i edeb-i ebed-müddet-i Kur'an-ı" ibaresi mi daha uygundur? Cümlenin manasını vererek açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ulaşmaz dest-i edeb-i garb-ı hevesbâr-ı hevâkâr-ı dehâdâr
De’b-i edeb ebed-müddet Kur’ân-ı ziyâbâr-ı şifâkâr-ı hüdâdâr."
(1)

Manası: Batı'nın heva ve hevese dayalı dehasından kaynaklanan edebiyatı, Kur’an’ın sonsuza kadar ışık ve şifa saçan hidayet verici ve saf edeb olan edebiyatına ulaşmaz.

Rasyonalist, yani aklı esas alan Batı medeniyetinin, heves ve hevasını besleyen ya da nefsin adi ve süfli arzularını heyecanlandıran ve hayatlandıran edebiyat ve edeb anlayışı; Kur'an’ın istikametli, doğru, hak, şifa ve nur saçan ebedî ve sonsuz olan edebî kaidelerine ve usullerine asla ve kata ulaşamaz ve yetişemez.

Üstad Hazretleri burada, Kur'an’ın tesis ettiği İslam medeniyeti ile sadece aklı esas alan felsefenin tesis ettiği Batı medeniyetinin mukayesesini yapıyor; Batı medeniyetinin, İslam medeniyetine ulaşamayacağını ifade ediyor.

Cümle bu mana üzerinde bina edildikten sonra, farklı nüshalardaki ufak tefek kelime farklılıkları veya değişiklikleri fazla ehemmiyetli değildir. Zaten son vakitlerde Diyanetin gayretleriyle ortak metin üzerinde anlaşma yapıldı.

1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...