Hamdler, ibadetler, şükürler, muhabbetler; nasıl o insan meyvelerinin meyveleri oluyor? Bunların başkalara verilmesi ne demektir? Misallerle açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada meyve kelimesi “netice, gaye” manasında kullanılmıştır. Arının meyvesi bal, koyunun meyvesi süt olduğu gibi, insanın o yüksek istidadının meyveleri de hamdler, ibadetler, şükürler ve muhabbetlerdir.

Mektubat’tan konumuza ışık tutan bir ders:

"… Çünkü bir elmayı yiyen ve 'Elhamdülillah' diyen adam, o şükür ile ilan eder ki: “O elma doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir..." (Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale olan Beşinci Mesele)

Bize nimet olarak ihsan edilen her şey, misaldeki elma gibi, hem dest-i kudretin yadigârı hem de “hazine-i rahmetin hediyesidir.”

Yani o elmanın meydana gelmesi için bütün kâinata hükmeden bir kudret lazımdır, zira o elma Üstad'ın ifadesiyle “o tezgâhta dokunuyor.” Elma yapmaya hiçbir sebep güç yetiremez. Elma ağacı bu sebeplerden sadece birisidir. Topraktan suya, güneşten bahara kadar her şey o elmanın inşasında vazife görmektedir.

Ayrıca, o elma Allah’ın rahmetinden gelen bir hediyedir. Bu rahmet de elmanın inşasında vazife alan hiçbir sebebe verilemez. Zira bu sebepler şuursuz, hayatsız oldukları gibi, insanı tanımaktan ve ona merhamet etmekten de çok uzaktırlar.

Elma misalini bütün nimetlere teşmil edebiliriz. Ve yakinen biliriz ki şükür ve hamdimizi ancak bütün âlemleri terbiye eden ve bize ihsanlarda bulunan Rabbimize yapmamız gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...