"Hristiyanlık, bir nevi İslamiyete inkılap edecektir." Risalede geçen bu söz hadis midir yahut buna benzer hadis-i şerifler var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakiki İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semâsından nüzul edecek, halihazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılap edecektir. Ve Kur'ân'a iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak, din-i hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır."

"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihad neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır."(1)

Üstad Hazretlerinin; “Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir.” tesbiti, birçok hadisten çıkardığı bir içtihadıdır. Yoksa lafız olarak hadis metni değildir. Bu tesbite ilham olan hadislerin manasını, Üstad Hazretleri bahsin öncesinde şu şekilde icmalî olarak ifade ediyor:

"Hadis-i sahihte rivayet edilen, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslamiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini.' imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istibad yeri kalmaz."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...