"Dimağın ve kalbin en nazik ve lâtif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekât-ı zerrât hikmetsiz değil..." İnsanın dimağ ve kalbi harekat-ı zerrat için bir kemal nokta sayılabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aslında her bir zerre bulunduğu mevkide vazifesini şaşırmadan, karıştırmadan itaatle yapması ile memur-u ilahi veya emirber nefer makamında çalışıyor. Bununla beraber, marifetullah, muhabbetullah ve imanıbillah merkezi olan dimağ ve kalpte çalışırken, rütbesi daha yüksek asker gibi çalışıyor.

Başka esma tecellilerine ek olarak hayat ve letaif sahifeleri ile ruh, kalp ve akıl cihetiyle Hay, Kayyum ve Muhyi gibi isimler de tecelli ediyor. Beyin ve kalp önem ve kıymeti açısından ve diğer organlarla vazife itibariyle alakadarlık açısından, bir sultan gibidir. Bu cihetle belki bir kemal nokta sayılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...