"Diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip..." Hz. Azrail'in dahil edilmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebât-ı Rabbâniyeyi tebliğ ve izhar eden Cebrail Aleyhisselâm ve zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlıka mahsus olan icraat-ı İlâhiyeyi, yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil Aleyhisselâm ve Azrail Aleyhisselâm ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmâniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuurla temsil eden Mikâil Aleyhisselâm gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır."

"Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kâinatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'îdir ve şüphesizdir. Melâikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin."(1)

Diriltmek ve hayat vermek fiilinde İsrafil (as), ölümle terhis etmek fiilinde ise Azrail (as) baş nazır oluyor. Bu paragrafta dört büyük meleğin vazifeleri ve manevî mahiyetleri izah ediliyor. Malum kabz-ı ervah işinde baş nazır ölüm meleği olan Azrail (as)’dir.

Diriltmek nasıl muazzam bir san’at-ı İlahî ise, ölüm ve öldürmek fiili de o derecede muazzam bir san’at-ı İlahîdir. Yani diriltmek ve öldürmek hayatın iki mühim hâdisesi, iki büyük şubesidir. Bu iki dairenin baş nazırları da bu büyük meleklerdir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ömer faruk SK

peki israfil as görevi sadece kıyamette ve sonrasında mı olacaktır yoksa bir bebek anne karnındayken ruhun hayatın gelmesinde bitkinin tohumken canlanması gibi olaylarda da görevli midir görevli ise görevi tam oalrak nedir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İsrafil (a.s.), “ihya” fiilinde görevlidir. Rabbimizin “hayat verme” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Özellikle bahar aylarında görülen dirilişte “muhyi” ismine vesile olur. Ölümden sonraki dirilişimizde de yine bu melek vazifelidir. Avaneleri hakkında bir malumat bulunmuyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...