Dördüncü Dal’a esas teşkil eden âyet-i kerîmeyi kısaca izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayet-i Kerîme’nin meâli:

“Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona ikram edecek hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.” (Hac Sûresi, 22/18)

Ayet-i Kerîme’de geçen secde kelimesine, “her emrine boyun eğmek, İlâhî iradeye teslim olmak, inkıyad göstermek” mânaları verilmiştir. Âyette; güneşin ve yıldızların zikredilmesiyle, bilhassa bunlara tapanlar ikaz edilmekte, Allah’ın emrine boyun eğen bu varlıkların ibadet edilmeye layık olamayacakları ders verilmektedir.

Bir başka âyet-i kerîme’de de şöyle buyurulur:

Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), Gafûr’dur (çok bağışlayandır.)”(İsrâ Sûresi, 17/44)

Canlı-cansız bütün varlıklar Allah’ı hamd ve tesbih ederler. Zât’ının ve sıfatlarının sonsuz kemalde olup her türlü noksanlıktan da münezzeh bulunduğunu ilan ederler.

Cansız varlıklar, hayvanlar ve bitkiler hem kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmekle ibadet etmiş olurlar, hem de onların her birinin kendine mahsus bir tesbihi vardır. “Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız.” buyurulmakla, bu hususa dikkat çekilmiştir. Müfessirler, onların tesbihlerini anlayamayışımız konusuna “Onlar sizin dilinizle tesbih etmezler.” şeklinde bir izah getirmişlerdir.

Şu ayette bu husus çok açık olarak ders veriliyor:

“Göklerde ve yeryüzünde bulunanlarla, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.”(Nur Sûresi, 24/41)

Bilindiği gibi, ilhamın bir nev’i de hayvanat ilhamıdır. Yani, Cenâb-ı Hak hayvanat âlemiyle ilham yoluyla konuşur, onlar da kendilerine ilham eden Rabblerini, kendi lisanlarıyla, tesbih ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...