Kur’ân-ı Kerîm'de “her şeyin Allah’ı tesbih ettiği” haber verilmektedir. Bu tesbihleri nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrâ sûresinin 44. âyet-i kerîmesinde şöyle buyrulur:

“... Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız...”

Tefsir âlimlerinin beyanlarına göre, mahlukatın Allah’ı tesbih etmeleri iki şekilde olur: Birisi kendi lisanlarıyla, diğeri da hâl diliyle.

Buna göre, âyette geçen “siz onların tesbihlerini anlamazsınız” haberi de iki şekilde yorumlanacaktır:

Birisi; onların kendi mahiyetlerine uygun olarak, kendi lisanlarıyla yaptıkları tespihleri sizler anlayamazsınız.

Diğeri; onlar kendilerine verilen görevleri en mükemmel şekilde yerine getirmekle, hâl diliyle ve çok cihetle Allah’ı tespih ederler, ancak siz bu tespihleri kemaliyle anlayamazsınız. Eşyanın vazifelerine dair bazı bilgilerimiz, bu tespihin bir derece anlaşılmasına yardım etse bile, o hususta bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında denizden bir katre gibi az kalacağından, o tespihleri hakkıyla anlayamamış oluruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...