"Kâinatı bir mescid-i kebir şekline döndürmüş." Bu iki vasıfla kâinat nasıl mescid-i kebir hükmüne dönüyor, açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hac Sûresi 18. âyette şöyle buyrulur: “Görmedin mi, şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. … ”

Mescid, secde edilen mekân demektir. Secde, hadîs-i şerîfte, kulun Allah’a en yakın olduğu hal olarak ifade ediliyor.

Âyet-i kerîmelerde, her şeyin Allah’ı hamd ile tesbih ettiği haber verilmektedir. Cansız varlıklar da kendilerine verilen emirleri harfiyen yerine getirmekle ibadetlerini yapmış olurlar. Üstadımız “vezaif-i eşya sûretinde ubudiyetleri var” ifadesiyle bu hakikati beyan etmiştir. Canlı varlıkların her birinin bütün organları ve duyguları vezaif-i eşya sûretindeki ubudiyetlerini kemaliyle yerine getirdikleri gibi, kendilerinin de hususî ibadetleri olduğu şu âyet-i kerîmelerde açıkça bildiriliyor:

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” (Nur Sûresi, 41)

Dağları ve kuşları da Davud’un emrine vermiştik; onunla birlikte ibadet (tesbih) ederlerdi.” (Enbiya Sûresi, 79)

Mahlûkatın İlâhî emirlere en ileri mânada itaat etmeleri onların secdeleridir.

Meleklere verilen secde emriyle alâkalı âyet-i kerîmede şöyle buyurulur:

“Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblis dışındakiler derhal secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.” (Bakara Suresi, 34)

Meleklerin secdesi zahirde Hz. Âdem’e yapılmış olmakla birlikte, secde emrini bizzat Allah verdiği için, bu secde Allah’ın emrine en ileri derecede itaat etmeyi temsil etmektedir. Kâbe’ye karşı namaz kılmak da böyledir. Secdeler Kâbe’ye değil, Allah’a edilmektedir.

Kâinatı bedi’ sûretinde yaratan ve üstünde âyât-ı kibriyâsını nakşeden Cenab-ı Hak, bu âlemi böylece bir mescid-i kebir hükmüne getirmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...