"Fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salahı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyakarâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misilli şeytani desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler." (Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.)

Üstat Hazretleri, yüzde on ehl-i fesatın, yüzde doksan ehl-i salahı mağlup etmesini hayretle merak ettiğini ifade etikten sonra, bunun onların kuvvetli olmalarından değil; fesattan, tahripten, ehl-i hakkın ihtilaflarandan istifade etmelerinden, nefsin arzularını tahrik etmelerinden kaynaklandığını maddeler hâlinde sıralıyor. Ve son madde olarak da "vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor" buyurarak, çok öz ve harika bir tahlil yapıyor. Ve şu noktaya da önemle dkkat çekiyor:

Bu tahribatçı güruhun ehl-i hakka galip gelmeleri muvakkattır. Çoğu zaman ehl-i hak, vicdanlarının sesini dinleyerek yahut âlim ve mürşitlerin ikazlarıyla mağlubiyet sebeplerini ortadan kaldırırlar ve sonunda o menhus kitleye galip gelirler. Bu bazen tahakkuk etmese bile onların galibiyetleri kabir kapısına kadardır. Ölümle başlayan ebediyet yolculuklarında daima zillet ve hüsran içinde olacaklardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...