"Fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek kat'iyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağrâz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misilli şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler."(1)

Üstat Hazretleri, yüzde on ehl-i fesatın, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp etmesini hayretle merak ettiğini ifade etikten sonra, bunun onların kuvvetli olmalarından değil; fesattan, tahripten, ehl-i hakkın ihtilaflarandan istifade etmelerinden, nefsin arzularını tahrik etmelerinden kaynaklandığını maddeler halinde sıralıyor. Ve son madde olarak da “vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor” buyurarak çok öz ve harika bir tahlil yapıyor. Ve şu noktaya da önemle dkkat çekiyor: Bu tahribatçı güruhun ehl-i hakka galip gelmeleri muvakkattır. Çoğu zaman ehl-i hak, vicdanlarının sesini dinleyerek yahut âlim ve mürşitlerin ikazlarıyla mağlubiyet sebeplerini ortadan kaldırırlar ve sonunda o menhus kitleye galip gelirler. Bu bazen tahakkuk etmese bile onların galibiyetleri kabir kapısına kadardır. Ölümle başlayan ebediyet yoculuklarında daima zillet ve hüsran içinde olacaklardır.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...