"Dua bir sırr-ı azîm-i ubûdiyettir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeye muhtaç olarak yaratılan insan acizliğini, fakirliğini ve kusurunu anlar; “Her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hazır, mekândan münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl”in dergâhına iltica eder ve O’ndan medet ister. Bu da kulluğun ve ibadetin özü ve esasıdır.

Dua; kulun Cenab-ı Hak’tan inayet istemesi, niyazda bulunması, O’na sığınması, kendi acizliğini ve fakirliğini her şeye gücü yeten Kadîr-i Mutlaka mahviyet içinde arz etmesidir.

Dua ubudiyettir; yaratılışın, kulluğun, iman ve itimadın lâzımıdır. Duâ, Allah ile kul arasında en mühim bir vasıta, yüksek bir nisbettir. Allah duada ileri giden kullarını çok sever ve taltif eder. Allah tarafından sevilip taltif edilmek isteyen kişi, dua ile halini O’na arz etmeli ve ubudiyetin bu büyük sırrına erişmelidir.

Çok aciz ve elinden hiçbir iş gelmeyen bir bebek, nasıl ihtiyaçlarını ve arzularını anne ve babasına ağlamak suretiyle bildiriyorsa, aynı şekilde şu kâinat beşiğinde aciz ve elinden hiçbir şey gelmeyen insan da meramını ve arzularını dua vasıtası ile Rabbine bildirir. Rabbimizin, dualarımızı işitip bize karşılık vermesi ve bizi ciddiye alıp kendine muhatap yapması, en büyük bir şereftir.

İşte dua, Allah ile kul arasında en büyük bir vasıta, en tatlı bir mükâleme ve tevhidin en parlak bir nişanesidir.

İnsan, Allah’ın sonsuz sıfatları ile her şeyi kuşattığını ve her şeyden haberdar olup her muhtacın sesini işittiğini, ancak dua ve ibadet vasıtası ile idrak edebilir. Dua ve ibadeti terk eden birisi, hakikat noktasında sağırdır ve zifiri bir karanlığın içindedir.

İşte duanın içindeki bu mânalar, duanın büyük sırlarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şehrayin
insanlar psikoloklar psikiytristler beni dinlesin diye para veriyorlar cenabı hak bana dua edin diyor benimle konuşun diyor bizi ücretsiz dinliyor ve istediğimiz şeyleride veriyor üstelik bizden bi ücrette talep etmiyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurcu56

Dua bir ubudiyettir, Allah rızası için yapılır. Yoksa, maksada ulaşmak için değil. O zaman biz birilerinden dua isterken de onun ibadet etmesini niyet ederek mi istemeliyiz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

İhtiyaçlar, duanın sadece bir sebebi ve vaktidir. Biz dua etmemiz gerektiğini bu sebep ve ihtiyaçlardan anlıyoruz. İhtiyaçlar, bir nevi dua etme vaktinin üzerinde bir levha ve bir temsildirler. Biz bu levhaları gördüğümüz zaman duanın vaktinin geldiğini anlarız. Tıpkı akşam ezanı okunduğunda, akşam namazının vaktinin girdiğini anladığımız gibi.

Kendimiz için geçerli olan dua şartları, başkasından istediğimiz dua için de geçerlidir. Yani aynı ubudiyet mânası başkasından istediğimiz duada da caridir.

Duanın kabul olma mânasında ise, kabul bir emare, bir işarettir. Yani yapılan duanın Allah katında makbul olduğunun adıdır. Ama kabulün kıstasları değişiktir. Bazen duaya anında cevap verilir, bazen gecikmeli olarak verilir, bazen de ahirette te’hir edilir. Her durumda da duaya cevap verilmiş olur. Allah’ın duaya cevap vermesi kabul olmanın en bariz ve zahir alametidir.

Biz bazen bu alametleri peşinen dünyada göremediğimiz için, kabul olmadı zannına kaplıyoruz. Hâlbuki peşinen cevap vermek, kabulün mutlak şartı değildir. Şartlarından sadece bir tanesidir. Kabul olmak da olmamak da caiz ve cari bir hakikattir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ender56

"Elhasıl, bütün kâinattan dergâh-ı İlâhiyeye çıkan, bir duadır." Bu cümleyi izah edermisiniz? Üstad bu cümleyle neyi kasd ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kainatın gerek hal dili ile gerek kal dili ile gerek istidat, gerek ızdırar dilleri ile yaptıkları bütün dualar Allah'a ulaşır yani Allah tarafından görülür bilinir ve cevap verilir. Hiç bir dua boşa gitmez.  "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim." Mümin, 60
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...