Block title
Block content

"Duânın, rahmet hazinesinin anahtarı olması" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i hüsnâsı için "künuz-u mahfiye" yâni gizli hazineler denilir. Bu hazinelerin gizliliği, görünmemeleri cihetiyledir. Meselâ, Rezzak ismi gizli bir hazinedir. Bütün rızıklar o hazineden gelir. İnsana düşen görev, sebeplere teşebbüs etmekle o rızık hazinesinin kapısını çalmaktır.

Allah’ın rahmeti, mağfireti, affı da birer gizli hazinedirler. O hazinelerin anahtarı duâdır. İnsan,  mahviyet içinde,  aczini ve fakrını tam idrak etmekle o sonsuz rahmete iltica eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...