"Hasedin çaresi: Hasid adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki, rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faidesi az, zahmeti çoktur..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haset, bir başkasına verilmiş olan dünyevî nimetleri kıskanmak demektir. Hasette zimni olarak Allah’ın tasarrufunu tenkit ve beğenmemek manası vardır. Üstad Hazretleri bu manayı şöyle tarif eder:

"Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i İlahiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas.)

Buradan anlaşılan; hasid adam, hem dünyasını hem ukbasını tahrip ettiği için, kendini helak ediyor ve büyük bir felakete sürükleniyor.

Bu hastalığın çaresi; hased eden kişi dünyevî nimetlerin, makam, güzellik, kuvvet ve servetin fâni olduğunu düşünüp, gözünü baki olan ahiret nimetlerine çevirmektir ki, bu da ancak kuvvetli bir iman ve tefekkür ile mümkündür. Zira Allah kâinata fânilik mührünü vurduğu için, her nimetin zeval ve kayboluşu muhakkaktır. Bu nedenle başkalarına verilmiş ve onları mesuliyet altına almış olan bu nimetlerden dolayı kıskanmamak ve hatta bu kişilere bu sorumluluklarının ağırlığı yüzünden dua etmek gerekir.

Risale-i Nurlar bu zamanda kuvvetli bir iman ve tefekkür dersi verdiği için, onları çokça okursak, inşallah bu ve benzeri manevi hastalıklardan kurtulmuş oluruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kıskançlık / Haset Duygusundan Nasıl Kurtulurum?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...