"Ehl-i kin ve adavet, hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmet-i ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder." cümlesini, bilhassa "rahmet-i ilahiyeye zulüm" konusunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i kin ve adavet, hem nefsine, hem mü'min kardeşine, hem rahmet-i ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder."

"Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i ilahiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas.)

Ehl-i kin ve adavet olan adam, hased duygusu ile düşmanına yapılan ikram ve ihsanlardan dolayı, Allah’ın rahmetine ve taksimatına karşı küsüp darılıyor. Bu hâl Allah’ın rahmet, hikmet ve takdirine itiraz olduğu için zulümdür. Allah’ın rahmetine zulüm bu manayadır.

Hased hastalığına tutulmuş bir insan, kıskandığı adama bir sıkıntı ve musibet isabet etse bundan büyük bir keyif ve lezzet alır. Aynı adama Allah bir ihsan ve ikramda bulunsa bu kez rahatsız olur. Ona ikramda bulunan Allah’tır.

“Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, kimini kimine, derece derece üstün kıldık…” (Zuhruf, 43/32)

İnsanların maişet cihetiyle ve makam itibariyle birbirinden farklı olmaları, cemiyet hayatının nizamının devamı içindir. Bu şekilde muhtelif vazifeler ifa edilir, dünyevî maslahatlar yerine getirilir.

Burada zulüm, kişinin kendi nefsine de zulmü ihtiva eder. Zira Allah’ın rahmet ve takdirini tenkit eden adam tövbe ve istiğfar etmez ise, ya dünyada belasını bulur ya da cehennemde cezasını çeker. Kindarlığın ve kıskançlığın böyle tehlikeli cihetleri olduğu için, bu halden çabuk kurtulma yollarına bakmak gerekir.

Hased eden kendine acı verir; hased ettiği kişiye hiçbir zararı dokunmaz.

Kıskanç olmanın hiçbir müsbet tarafı yoktur. Zira bu duygu önce kendini yakar. Hased ettiği kimseler nimete sahip oldukça yanar kavrulur. Sonra da hased ettiği adama zarar vermeye teşebbüs eder. Bu yüzden hasedin her tarafı şerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...