"Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var: Birinci yüzü; Esmâ-i İlâhiyeye bakar, onların âyineleridir. Bu yüze zevâl ve firak ve adem giremez; belki tazelenmek ve teceddüd var." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki zeval ve firak bir şeyin ebediyen yok ve helak olması anlamındadır. Yani arkası ve devamı olmamak manasınadır. Kainat, Allah’ın isimlerinin talim edildiği bir mekteptir ki, bu yönü ile asla ve kata ebedi bir şekilde helak ve yok olmaz. Zahiren kainatın ölmesi ve kaybolması ise, bir tazelenmek ve yeni bir sayfa açmak anlamına geliyor; yoksa ebedi olarak kaybolup yok olmuyor. Kainat sahnesinden çekilen eşya ve manzaralar maddi formattan gaybi formata geçiyor. Yani eşya maddi vücudunu bırakıyor, gaybi ve manevi bir çok vücut alemlerine gidiyor. Bu noktadan bakacak olursak eşya hakiki anlamda yok olmuyor, sadece boyut ve format değiştiriyor.

Allah’ın her bir isminin bir manası ve de bir hükmü vardır. Bu isimler mana ve hükümlerini tatbik edip sergileyecek bir sahne isterler, kainat bu noktada Allah’ın isimlerinin mana ve hükümlerinin sergilendiği bir sahne ve teşhir yeridir.

İsim basıl baki ise kendini izhar ve ilan edeceği sahnesi ve aynasının da baki olmasını ister. Bu yüzden eşya hiçbir zaman ve zeminde hakiki anlamda yokluğa ve zevale maruz kalmaz.

Kainat sahnesinin yenilenmesi ve tazelenmesi ise manaya dikkatleri çekmek ve ülfet ve gaflet halinin giderilmesi içindir. Bir sahne sürekli yeknesak bir şekilde sabit dursa, belli bir süre sonra ülfet ve gaflet başlar, oradaki manalar tam anlmı ile zinde bir şekilde okunamaz hale gelir. Allah bu halleri gidermek için sahneleri sürekli tazeleyip yeniliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...