"Şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare , Vacibü'l-Vücud'un envar-ı icad ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayineler ve değişen manzaralardır." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainattaki hareket, zaman, değişim ve halden hale geçiş, Allah’ın sanat eserlerini tazelendirmek ve sıradaki başka eserlere yer açmak içindir. Bir eser kendini ifade ettikten sonra zeval buluyor ki, arkadakine sıra gelsin. Allah’ın ilminde sayısız ve sonsuz tasarımlar vardır. Allah, ilmindeki bu tasarımları kainat levhasında zaman ipine asıyor sonra indiriyor, başka tasarımları asıyor. Bunun olması için de hareket ve değişim kanunu gereklidir. Bu yüzden varlık alemi akışkan ve halden hale değişkendir.

Mesela bir sinema şeridinde binlerce görüntü art arda sıralıdır. Bu görüntülerin hepsi bir birinden farklı sahneler içeriyorlar ve her sahnede ayrı konu ve kesitler işleniyor. Bu şerit üzerindeki farklı görüntülerin sahnelenebilmesi için şeridin ileri doğru akıp gitmesi gerekir. Yoksa şeride hareket verilmez ise bir görüntü sahnede durağan olarak kalır, arkasında hazır bekleyen görüntülere yer açmaz ve o görüntüler hebaen mahv olur gider. İşte bu yüzden film şeridi sürekli hareket ile görüntüleri sahneliyor. Bir durağan sahne yerine binlerce sahneleri sanat alemine hediye ediyor.

İşte bu misaldeki gibi kainat ve zaman bir film şeridi, mevcudat ise birer sahne ve görüntüdür. Hareket ve değişim ise görüntü ve sahneleri perdeye çıkaran bir müteharriktir.

Bu mevcudatın sahnelendikten sonra gitmesi, yerine yenisin gelmesi Allah’ın icat ve yaratmasını nurlandırıp tazelendiriyor. Nurlandırmakta şöyle bir ince nükte vardır. O da şudur; İnsan durağan bir sahnede ülfet ve ünsiyet hastalığına düşer ve zamanla o sahnedeki harika unsurlar nazarında adileşir ve o harika sahne dikkatten düşüp basitleşir. Allah bu ülfet ve ünsiyeti yırtmak için, insanda durağanlık hastalığının i’tiyad halini almaması için, mevcudatı sürekli hareket ve tazelemek ile cilalıyor. Müspet değişimin önünde duranların kulakları çınlasın.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...