Dünyevî konulardaki vesveseler, mesela birisinin başına gelen kötü bir olayın benim de başıma gelebileceğini düşünüp korkmam iman zayıflığının neticesi midir ve bundan nasıl kurtulabilirim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın başına gelecek muhtemel musibetlerden ve belalardan korkması, imandaki zafiyetten ileri gelir. Üstad Hazretleri imanın ne kadar büyük bir kuvvet olduğunu şöyle ifade etmektedir:

"İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir."(1)

Kâinata meydan okumak, "varlık âlemindeki her şeyi Allah’ın emrinde bilmek ve O izin vermedikçe hiç bir şeyin ona zarar veremeyeceğine kesin olarak inanmak" demektir. Bu gerçek, eşya için olduğu gibi olaylar için de geçerlidir ve "hâdîsatın tazyikâtından kurtulabilme"me ifadesiyle bu mana ders verilmiştir.

"Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek."(2)

Üstad'ın ifadesi ile ilim evhamı defeder, cehalet ise davet eder. Bu bakımdan, Risale-i Nurları, çok okumak ve iyi mütalaa etmek gerekir. Bu hem evham bulutlarını dağıtır hem de imanı kuvvetlendirir.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Sö,z Birinci Mebhas.

2) bk. a.g.e, Üçüncü Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...