"Amma kemalin sırr-ı vahdete işareti ... bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir." ifadesindeki "beş vecih" nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu beş vechin ne olduğu, alâkalı paragrafta, yani son cümlenin hemen evvelinde ifade edilmiştir, şöyle ki:

"...kemâline nakîse ve ıtlakına kayıt konmak ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavî bir kudreti en zayıf bir acze sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete, nihayetsiz olduğu bir vakitte, bir mütenâhi ile nihayet vermek lâzım gelecek. Bu ise, beş vech ile muhâl içinde muhâldır."(1)

Bu beş vecih şunlardır:

1. Kemaline nakise.
2. Itlakına kayıt konmak.
3. Nihayetsizliğine nihayet vermek.
4. En kavi bir kuvveti en zaif bir acze sukut ettirmek.
5. Nihayetsiz bir kudrete, nihayet vermek.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...