"Ebedînin sâdık dostu ebedî olacak." Burada "sadık" kelimesi niye zikrediliyor? Dostun sadık olmasının ne ehemmiyeti var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî olacak. Ve bâkinin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir."(1)

Kâinatın yaratılış sebebi Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) eşsiz kulluğu ve ibadetidir. Şayet başta Habib-i Kibriya Efendimiz (asm) olmak üzere, diğer bütün peygamberler, evliya, asfiya, mürşid, müceddid ve mü’minler olmasaydı kâinatın ve insanın yaratılması hikmetsiz ve abes olacağından, ahiretin de kurulması gerekmeyecekti. Bu yüzden, iman ve ibadetteki sadakat hem kâinatın hem de ahiretin sebeb-i vücududur. Diğer sadık olmayan mahlûkat bile bu sadakatin hürmetine yaratılıp bekaya mazhar oluyorlar.

Hem, kendisine müthiş bir sadakat ile iltica etmiş kullarını geri çevirip yokluğa mahkûm etmek, sonsuz cemal ve şefkat ile bağdaşmaz. Yani sadakat, varlığın çimentosu gibidir. Bu sadakat çimentosu olmasa idi, varlık binası başımıza yıkılırdı.

İnsanların tamamı, hiçbir peygamberin sözünü dinlemeyerek cehennemlik olsalardı bile, kâinatın yaratılış gayesi olan iman ve ibadet vazifesini en mükemmel şekilde yerine getiren, ubudiyet vazifesini en üstün mânasıyla ifa eden Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) için bir saadet yurdu yaratılırdı.

Hikmet böyle iktiza ettiği gibi, Allah Resulü (asm.) de ebedî saadeti Rabbinden istemiş, bütün ümmetinin o saadete nail olmaları için yalvarmıştır. O halde, O’nun duası neticesiz kalmayacak ve ebedî saadet diyarı açılacaktır. Hikmet böyle gerektirdiği içindir ki, ahiret yurdu yaratılmış bulunmaktadır.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...