"Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cümlenin devamında sorunuzun izahı yapılmaktadır. Şehadet alemi dediğimiz görünen alem sabittir. Bu alemin bazen çirkin, sıkıntılı, perişan veya mutlu ve sevinçli geçmesi gerçek alemden değil, belki bu gerçek olan şehadet alemine bizim bakışımızdan kaynaklandığı ifade edilmektedir. Yani gerçek alemin bizim kalp ve ruh dünyamıza nasıl yansıdığıyla ilgilidir.

Nitekim, cümlenin devamında şu örnek verilerek bu mana teyid edilmiştir:

"Nasıl ki, âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise siyah görünür; kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O âyine şişesi düzgünse, sarayı güzel gösterir. Düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin."(1)

Aynen bunun gibi bizim kalbimiz ve ruhumuz da birer ayna gibidir. namaz kıldığımız zaman bu aynamız güzel ve parlak olduğundan, şehadet alemi de bizim dünaymıza olumlu yansır ve lehimize olur. Namaz kılmadığımızda ise çirkin yansır ve aleyhimizde bir tablo ortaya çıkar. Misal alemi; bizim kalbimize ve ruhumuza yansıyan alem olarak kabul edebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...