"Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine mânâ-yı ismiyle baksa, kendini mâlik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder." Enenin kendine mâna-yı ismiyle bakması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mâna-yı ismî, bir insanın kul olduğunu, Allah’ın eseri, sanatı ve misafiri olduğunu unutarak, kendi varlığına ve kâinata, Hâlık’ı hiç düşünmeden nazar etmesi, onları müstakil varlıklar olarak görmesi demektir.

Sualde geçen “kendini mâlik itikad etse” ifadesiyle enenin kendine mânâ-yı ismiyle bakmasının ilk açıklaması yapılmış bulunuyor. Kul olduğunu unutan bir insan, kendini kendine malik zanneder. Emanete hıyanet ederek o mükemmel istidat sermayesini gaflet ve isyan yolunda kullanır.

Üstadımız emanetin bir veçhinin de ene olduğunu, yani insanın benliğine konulan o mükemmel istidat sermayesi olduğunu ifade ediyor. İşte, bu büyük sermayeyi marifetullah için kullanmak yerine, nefsin süflî arzularının peşinde kullanmak emanete hıyanettir.

Sadece bir misâl ile konuyu hatırlayalım: İnsanın kudreti emanettir. Bununla Allah’ın kudret sıfatına marifet kesbetmesi gerekirken, İlâhî kudreti hiç düşünmeden kendi kudretiyle övünmek, onunla günah ve isyanlar işlemek bu kudret emanetine bir hıyanettir.

Diğer bütün sıfatlar ve şuunat da böyledir. Onların da yanlış yolda kullanılmaları emanete hıyanet olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...