"Ehadiyet ile kelâmına ve rü’yetine mazhar kılmıştır." Burada "kelama muhatap olması" nasıl anlaşılabilir? Allah şekil ve maddeden münezzeh iken, rü’yetten kasıt tam olarak nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk’ın zâtı gibi sıfatları da mahlukatınkine benzemez. Maddeden münezzeh olduğu için İlâhî kitaplarla bizimle konuşması, Üstadımızın tabiriyle bir tenezzül-ü ilâhîdir.

Nur Külliyat’ında mahlukat için kelimat-ı kudret ifadesi geçer. İlâhî kelamlara da bu açıdan bakılabilir. Yani, Allah’ın kudreti birer kudret kelimesi olan mahlukatın hiçbirine benzemediği gibi, konuşması da hiçbir konuşmaya benzemez. Biz, konuşma denilince dil, dudak, mahreç yerleri, hava unsuru gibi çok şeyin birlikte ortaya koydukları bir neticeyi anlarız. Bunların hepsi bedenle ilgilidir ve Allah maddeden münezzehtir. Onun konuşmasına ilhamlar bir derece ayna olabilir; kalbe gelen ilhamlar da kelimesizdir.

Cenâb-ı Hak, mi’racta doğrudan ruh-u Muhammedî’ye kelimesiz hitap etmiş olabileceği gibi, bir tenezzül-ü ilâhî olarak kelimelerle de hitap etmiş olabilir. Mi’racın meyvesi olan ayetler kelimelidir, ama mi’ractaki konuşma buna münhasır olmayabilir, kelimesiz konuşma da söz konusu olabilir. Gaybı Allah bilir.

Üstad Hazretleri, “Ruhu cismaniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri, sür’at-ı ruh mizânıyla cereyan eder.”(1) buyurur. Demek oluyor ki, rüyada gözümüzün devreden çıkmasıyla bizim için bambaşka âlemlere kapılar açıldığı gibi, uyanık halimizde de ruhumuz bedenimize galip gelse, imkânsız sandığımız nice işler görebileceğiz.

Bilindiği gibi, cihet ve yön ancak beden için söz konusu. Ruh için ön, arka, sağ sol gibi kelimeler kullanılmaz. O halde, ruh bedene galip olunca yön ve cihet de devreden çıkar.”

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Şemme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...