Ehemmiyetli istidada göre ehemmiyetli vazifelerin tevdi edilmesini bir iki misalle açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidad ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehdidler edilmiş."(1)

Her canlıya kendi istidadına uygun vazifeler verilmiştir. Ahsen-i takvimde yaratılan insanın vazifeleri de bu üstün yaratılışına muvafık olacaktır. Yani insanın aklına göre bir imtihan olması gerektiği gibi, kalbinin derinliği ve genişliğine göre de ehemmiyetli talepler ve hedefler belirlenmelidir. Hayvanların her birisinin sermayesi neyse, onlardan o kadarlık bir ürün ve hedef istenir. Lakin insan bütün kâinatın ibadetlerini temsil, bütün varlıkların hayatlarına ve ibadetlerine müdahele, bütün varlık alemlerini tefekkür edebilecek bir genişlikte olduğundan, elbette bir hayvandan beklenen cüz'i hedef ve vazife ondan istenmeyecektir. Ondan daha geniş ve külliyetli hizmetler ve vazifeler talep edilecektir.

Bunlar iman, tefekkür, şuurlu ibadet, zikir, fikir şükür gibi ehemmiyetli ve kâinatı ayakta tutan vazifelerdir. Bunları yapanlara dünya ve ahirette mükafatlar verileceği gibi, yapmayanlara da mücazatlar verileceği muhakkaktır.

Bunlar dersin devamında “vazife-i insaniyetin ve ubûdiyetin esâsâtı” olarak maddeler halinde ders verilmiştir. Konuyu "İşte insan, şu kâinata geldikten sonra 'iki cihet ile' ubudiyeti var: Bir ciheti; gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri; hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır." cümlesiyle başlayan ve insanlığın hem ehemmiyetini hem de mesuliyetini ihsas ettiren Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhasının Beşinci Nüktesinin izah edildiği aşağıdaki derslere havale ediyoruz.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

2) bk. Sorularla Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, Beşinci Nükte (1).

3) bk. Sorularla Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, Beşinci Nükte (2).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...