İnsanın dünyada hem memur hem de misafir olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi, memur, emir dinleyen, emre göre hareket eden demektir. Bir memur, kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmek mecburiyetindedir.

İnsan da bu dünyada başıboş bir varlık değildir. Bu dünya imtihanını kazanması ve cennete layık bir dereceye ermesi için yapması gereken işler vardır. Bunlar İlahi Fermanla kendisine bildirilmiştir.

Diğer taraftan, insan bu dünyada Allah’ın misafiridir.

Bu kâinat Allah’ın mülküdür ve insan bu mülkte bir süre kalacak, sonra bir başka âleme göçecektir. Bu misafir, Üstad Hazretlerinin, "Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz."(1) sözünü kendine rehber edinmeli, misafirhanenin eşyalarıyla meşgul olmak yerine, bu kısa dünya hayatında kendisine yüklenen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmalıdır.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...