"Ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir." Buradaki "samimi dost" manasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aziz, sıddık kardeşlerim;

"Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir. Evet, bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder. Şimdi bu acîp, dostsuz zamanda samimî kırk elli dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek, elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zâyiat-ı mâliye, ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim. Teşekkî, kaderi tenkit ve teşekkür, kadere teslimdir.(1)

Üstadmız burada kendisi ile birlikte hapse giren talebelerine, hapis musibetini hafifletmek için nasihatte bulunuyor. İçten ve samimi dostlarla görüşmek onlarla hasbihal etmek dünya nimetleri içinde en tatlısı en şirini ve en güzelidir.

Bizim dışarıda bir araya gelip bu şekilde hasbihal etmemiz pek zor ve pahalı olacaktı, Allah bunu kolay ve masrafsız bir şekilde hapiste yaptı ve bizi birbirimizle aynı koğuşta buluşturarak bu nimeti bize bahşetti, diye bakmak; hem bizi teselli eder hem de kadere kolay teslim olmamızı sağlar diyor.

“Samimi” ifadesinde şöyle bir nükte bulunuyor. Bizi menfaat ya da başka bir şey için ziyaret edenler ya da dost gibi görünenler, bizim bu hapis sıkıntımızı göze alamaz ve bizden uzak dururlar. Ama samimi dostlarımız bizi sıkıntımızla kabul eder. Oysa insan sadece samimi dostundan teselli alır ve huzur bulur. Yapmacık dostlar insana huzur değil sıkıntı verir. Bu hapis musibeti bizim samimi ile samimi olmayan dostlarımızı ayıran önemli bir ayraç oluyor.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...