"Teşekki, kaderi tenkit ve teşekkür, kadere teslimdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bazen bir tek dostunu bir-iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarfeder. Şimdi bu acib, dostsuz zamanda samimi kırk-elli dostunu birden bir-iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek; elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim. Teşekki kaderi tenkit ve teşekkür kadere teslimdir." (Şualar, On Üçüncü Şua)

Allah'tan gelen her şeye razı olmak, kaderin hükmü ile bakmak ve ondaki hayır ve güzelliği görmek, imanın lazımıdır. Küfür ise, hesabına gelmeyen şeyleri tenkid etmeye yol açar. İman bize bu dünyanın esas olmadığını, imtihan ve hizmet yeri olduğunu, mükâfatın ise ahirette alınacağını ihsas eder.

Bu nedenle insanın her hâline şükretmesi ve başına gelen musibetleri rıza ile karşılayıp memnun olması, Allah’ın tercih ve takdiri olan kadere boyun eğmek, teslim olmak ve tevekkül etmek manasını taşır. "Ben kadere iman ettim" derken, "Kaderden bana verilen paya razı oldum, onun benim hakkımda verdiği her türlü hükme razı oldum, ondan atılan her türlü musibet taşını memnuniyetle karşıladım" demektir.

İnsanın başına gelen musibetlere şikâyet etmesi, ihsan edilen sayısız nimetlere şükretmemesi ise, Allah’ın takdiri olan kadere itiraz, isyan ve tenkid manasına gelir. Kaderi tenkid eden başını örse vurur ve kırar, ama kadere bir şey olmaz.

İnsanın devamlı şikâyet etmesi, kaderin hükmünü beğenmemek olduğu gibi, insanın her hâline şükretmesi de kadere teslim olmak, Allah’ın hükmüne razı olmak manasına gelir.

Üstadımız hakiki Nur talebeleri için şöyle der:

"Çünkü bunlar, Risale-i Nur’dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle, her şeyde rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rızayla, rububiyet-i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar." (Kastamonu Lahikası, 84. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...