"Ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış." Beşerin hırsızcasına kâinat içine girmesi, insanın manen çaldığı şeyler, işlenen şerler nasıl hırsızlık olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bunun imkânı ancak ve ancak bu farz-ı muhal ile olabilir ki, beşer bu âleme emanet-i kübrâ mertebesinde ve halife-i rû-yi zemin makamında sair enva-ı kâinata büyük ve mükerrem bir kardeş olduğu hâlde en edna en berbat en perişan en muzır ve ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış. Bu farz-ı muhal, hiçbir cihetle kabul olunamaz." (Hutbe-i Şâmiye)

Kâinatın ve insanlığın hayır ciheti, şer cihetine galiptir. Bu sebeple kâinatın varlığı devam ediyor. İnsanlığın bazı büyük zulüm ve günahları, bu genel kaidenin içine hırsızcasına ve istisnai bir şekilde girmiştir. Yani insan bu âlemde şerefli bir misafir ve büyük emanetin sahibi olduğu hâlde, kendi makamını bırakıp adi hırsızlar gibi âlemde kendisine yer edinmeye çalışmaktadır.

İnsanlığın bu istisnai ve hırsızcasına (genel kaidenin içine sinsice sızma demek) hâllerine bakıp "şerri hayrına galip" diye hükmetmek yanlış bir bakış açısı olur.

"Hırsızcasına" ifadesi, insanlığın işlediği bazı büyük zulüm ve günahları temsil ediyor. Tarih boyunca yapılan küfürler, zulümler ve isyanlar bunlara misaldir. Mesela, Birinci ve İkinci Dünya savaşları gibi. Kâinatın genelinde insanda buna dâhil hayır galiptir, insanın zulüm ve günahları ise bu hayır yanında azınlıkta kalıyor ki kâinat devam ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...