"İnşaallah, yarım asır sonra onları darma dağın edecek." cümlesinde söz konusu tarihte ne olmuştur, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra, fen ve hakîki marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o sekiz manileri mağlûp edip dağıtmak için taharrî-i hakîkat meyelanını ve insafı ve muhabbet-i insaniyeti, o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşaallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek."(1)

Evet, meşhurdur ki, "En katî fazîlet odur ki, düşmanları dahi o fazîletin tasdikine şehadet etsin."

Hutbe-i Şamiye'nin yukarıda izah edilen bölümünde, yarım asır sonra, yani 2000'li yıllarda, İslam dininin yayılmasına ve İslam güneşinin parlamasına mani olan perdelerin yavaş yavaş ortadan kalkacağı ifade edilmektedir. Yani fen, hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, o sekiz manileri darmadağın edeceğinin izahı yapılmaktadır.

Bu tarihlerde, gerek içten ve gerekse dış dünyadan İslam'a karşı ciddi yakınlaşmaların olduğu ve buzların eridiğini müşahede etmek mümkündür.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...