"Ehl-i Cennet ruhları, berzah âleminde yeşil kuşların cevflerine girerler ve Cennette gezerler." Buna gerek var mı, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı hayvâniyye, Hadîste 'Tuyurun Hudrun' tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, tâ sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar, bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismâniyatı seyran edip o cesedlerdeki hasselerin pencereleriyle, cismanî mu'cizât-ı fıtratı temâşa ederler.”(1)

Her cisim her canlı ayrı bir varlık boyutu, ayrı bir varlık formatıdır. Bu yüzden kuşların cisminden maddi alemi seyretmenin orijinal bir tarafı ve bunun insan ruhuna kattığı ayrı bir değer vardır. Bu yüzden cennetlik ruhların, kuşların cesetlerine girip onların varlık formatı ile maddi alemleri seyretmesi makul ve bir ihtiyaç olabilir.

Berzah âleminde ehl-i cennet, o yeşil kuşların bedenleri yardımıyla cenneti gezdikleri gibi, bu dünya âleminde de her bir kuşun ruhu, o kuşun bedeni yardımıyla bu cismanî âlemi gezmekte ve ondan istifade etmektedir.

İnsan bedeninde de aynı mana tahakkuk eder. İnsanın ruhu göz penceresiyle bu cismanî âlemi seyrettiği gibi, diğer duygularıyla da onlara münasip âlemleri seyreder. Kulaklarıyla sesler âlemine, diliyle tatlar âlemine muhatap olurlar.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...