"Ehl-i dalâlet ene’ye binmiş, dalâlet vadilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye, eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Enenin istimalinde haklı dahi olsa” ifadesini şu şekilde izah edebiliriz:

Fıtrî bir sermaye olan kibir temayülünü kullanmanın câiz, hatta gerekli olduğu durumlar da vardır. Nitekim bunlardan biri olmak üzere şöyle buyrulmuştur:

"Kibirliye karşı kibir, sadakadır."(1)

Mümin kibirlenmez. Fakat izzetini yere de düşürmez. Mümin gerektiği yerde tevazu sahibi, gerektiği yerde izzet ve onur sahibidir.

Kur’ân, şöyle buyuruyor:

“Muhammed Allah’ın Resûlüdür. Beraberinde olanlar kâfirlere karşı çetin ve izzetli, birbirleri arasında merhametlidirler.”(Fetih, 48/29)

Yine Kur’ân’da Allah’ın övdüğü müminler topluluğunun vasıfları şöyle belirtilir:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir... ”(Mâide, 5/54)

Bu ayetlerden anlıyoruz ki, mümin kâfire karşı şiddetini, izzetini, onurunu ve vakarını korusa da mümine karşı düşmanlık görsün görmesin, şefkat, merhamet, tevazu ve alçak gönüllü olmak zorundadır. Müminden kibir görse de kibirle karşılık vermez. Onun kibir göstermekle hata ettiğini bilir, ona bu hatadan ve vartadan kurtulması için duâ eder. Ama asla ona kibirle karşılık vermez. Çünkü, müminin mümine karşı kibir göstermesi haramdır.

“Eneye binip dalalet vadilerinde koşmak” ene duygusunun küfür ve şirk alanında kullanılması ve bu kullanmadan birçok materyalist ve inkarcı düşüncelerin ortaya çıkmasıdır. Bütün materyalist düşüncelerin paradigması insanın ene duygusuna dayanmaktadır.

Demek ene, ayna-misal ve vahid-i kıyasî ve âlet-i inkişaf ve mânâ-yı harfî gibi, mânâsı kendinde olmayan ve başkasının mânâsını gösteren, vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i Âdemiyetin kitabından bir elif'tir ki, o elif'in iki yüzü var:"

"Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder; kendi icad edemez. O yüzde fâil değil; icaddan eli kısadır."

"Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o fâildir, fiil sahibidir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, IV, s. 366/5299.
(2) bk. Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
Efendimiz sav tavafta da bu izzeti göstermişti galiba.neydi o hadisi şerif?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
üstadın yukarıdakı sözü vermiş olduğunuz ayet hadislere ters gibi hiç bir yerde kullanmayın gibi gözüküyor ayet hadisler ise kafirlere karşı çetin olun onuelu olun, kibirliye karşı kibir sadakadır diyor. ayet hadislerdeki eneden gelmiyormu onur kibir..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
“Enenin istimalinde haklı dahi olsa” ifadesi bazen bazı şartların bazı helal ve meşru halleri kısıtlaması ile ilgilidir. Mesela yalanın caiz olduğu yerlerin bu zamanın şartlarında caiz olmaktan çıkması gibi. Bu asır ene asrı olduğu için enenin ruhsatlarla şımartılması tehlikeli yollar açabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Ehli dalaletin övünecek birşeyi de yok.Ne yapıyorlarki? Sefih yaşamdan başka bir şeyleri yok. Ama çevremden görüyorum.Sanki her şeyi bunlar bulmuş.Bu neden böyle oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kendinden bildikleri için gurur ve kibre kapılıyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...