"Ehl-i edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü mânevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanîlerin rüyetlerinden hasıl olan mebâdi-i zaruriyedir, esâsât-ı kat'iyedir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyleyse, şu ehl-i edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü mânevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melâike müşahedelerinden ve ruhanîlerin rüyetlerinden hasıl olan mebâdi-i zaruriyedir, esâsât-ı kat'iyedir."(1)

Bütün dinlerin ve bu dinlere tabi olan insanların genel olarak meleklere iman edip kabul etmesi ve meleklerin varlığında icma ve ittifak etmeleri, meleklerin varlığını kati olarak ispat ediyor. Zira olmayan ve hiç bilinmeyen bir şeyin bütün insanlık aleminde kabul edilmesi ve üzerinde ittifak kurulması imkansızdır. Öyle ise insanlık içerisinde bir zümre melekler ile görüşüp onlar ile konuşmuş ki, bu mübarek taife insanlık içinde kök salıp kabul edilmiştir. Yoksa hiç görüşme ve konuşma olmadan, bir taifenin esaslı ve köklü bir şekilde insanlık içinde yerleşmesi mümkün olamaz.

Özet olarak, bugün insanlığın genel geçer bir kaide şeklinde melekleri kabul edip iman etmesi, onların varlığını ve onlar ile sohbet etmenin imkan dahilinde olduğunu kati bir şekilde ispat edip gösteriyor demektir. Yoksa aslı ve esası olamayan bir şeyin, insanlık içinde genel geçer bir kaide şekline girmesi mümkün ve cari değildir. Yüz binlerce peygamberin ve milyonlarca evliyanın melekler ile sohbet edip konuşmaları, insanlığın melekleri kabul etmesinde ve iman getirmesinde bir öncül, bir kaziye olmuştur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...