Her iki hakikatte geçen وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى ibaresinin mealini ve konumuzla münasebetini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ibare Nahl Sûresi 60. âyetin bir bölümüdür. Meali, “En üstün misali ise Allah verir.” şeklindedir.

Kurân-ı Kerîmde bazı hakikatler misallerle ders verilmektedir. Bunun en açık örneği, kışın ölmüş nebatatın baharda dirilmelerinin insanların haşrine misal olarak verilmesidir.

“Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir'dir.” Rum Sûresi, 50

Nur Külliyatı’nda da çok ince derin hakikatler misallerle hem akılları hem kalbleri tatmin edecek bir mükemmellikle ders verilmektedir.

Üstad hazretleri bu hususta şöyle buyurur:

"Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil cihetü'l-vahdetiyle, en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakaik-i gaybiyeye, esâsât-ı İslâmiyeye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hâsıl oldu. ” Mektubat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...