"Ehl-i küfrün, az bir zamanda nihayetsiz cinayet işlemeleri ve nihayetsiz bir azaba müstahak" olmaları ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birçok risalede bu konu çeşitli yönleriyle ele alınmış, hem aklı ikna, hem de kalbi tatmin edecek izahlar getirilmiştir. Burada konuyu dört maddede özetlemye çalışalım:

- Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri nihayetsizdir. Bu kadar delilin inkâr edilmesi nihayetsiz bir cinayettir.

- Allah’ın nimetleri de hadsizdir. “Organlarından hücrelerine, ruhundan hissiyatına kadar; üzerinde seyahat ettiği dünyadan, her nefeste kanını temizleyen havaya kadar; geceden gündüze, güneşten aya kadar; sebzelerden, meyvelere, sütten, bala kadar uzanan sayısız ihsanlara ve nimetlere mazhar bir insan”, bütün bunları inkâr edercesine, Allah’a isyan ederse, bu nimetlere karşı küfran ile mukabele etmiş ve hadsiz bir cinayet işlemiş olur.

- Gerek kendi vücudumuzda görev alan organlar, gerekse bizi kuşatıp her yönden yardımımıza koşan varlıklar çok kıymetli eserlerdir. Bunları yapmak beşer takati dâhilinde değildir. Bu kadar mu’cizeleri ve onlara takılan hikmetleri, mânâları hiç dikkate almamak, düşünmeye değer bulmamak yine sınırsız bir cinayettir.

- Her varlığın hakikati bir veya daha çok esmaya dayanır. Varlık âlemi İlâhî isimlerin tecellileriyle doludur. Bu varlıkları dikkate almamak, onlarda tecellî eden esmâyı dikkate almama mânâsına gelir. Bu ise Cenâb-ı Hakk’ın nihayetsiz izzetine karşı bir isyan mahiyeti taşımakla yine nihayetsiz bir cinayet olur. Bu varlıklardan en ehemmiyetlisi insanın kendisidir. Allah’ın bütün isimlerine ayna olan, taşıdığı istidadın ulviyetiyle arza halife olan insan, bu üstün mahiyetini ve kabiliyetini küfür ve isyan yolunda harcarsa, kendinde tecelli eden bütün isimlerin tecellilerini şer ve isyan yolunda kullanmış ve böylece o isimlere karşı büyük bir hürmetsizlik etmiş olur. Bu ise tek başına büyük ve nihayetsiz bir cinayettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...